KARDIOLOGIJA

Kardiologija (od grčkog καρδίᾱ kardiā, „srce” i -λογία -logia, „proučavanje”) oblast je interne medicine koja izučava bolesti srca i krvnih sudova. Ovo područje obuhvata medicinsku dijagnostiku i lečenje urođenih srčanih mana, bolesti koronarnih arterija, srčane insuficijencije, valvularne srčane bolesti i elektrofiziologiju.

Prof. dr Dejan Simeunović

Prof. dr Arsen Ristić

Prof. dr Biljana Obrenović Kirćanski

Prof. dr Rade Babić

Dr Radica Pešić specijalista interne medicine

Dr sci. med. Stefan Juričić

Dr Ratko Lasica

Dr Vladan Kovačević

Dr med. sci. Dejan Spiroski

Klinički ass. Ivan Milinković, MD, PhD

Asist. Dr Nikola Radovanović

Vaše zdravlje je naša briga

+381 69 3066079

+381 65 3066079

+381 11 3066079

+381 11 3690009

+381 11 4088342

+381 11 3694531

profmedika@eunet.rs

profmedika@gmail.com

Bulevar Oslobođenja 18v, Beograd