Prof. dr Arsen Ristić

Doktor Arsen Ristić je redovni profesor i prodekan za poslediplomsku nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu, načelnik Odeljenja za srčanu insuficijenciju i pomoćnik rukovodioca Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS). Prethodno je obavljao dužnosti zamenika direktora Poliklinike i direktora Klinike za kardiologiju UKCS. Medicinski fakultet u Beogradu je završio 1993. godine sa srednjom ocenom 10, gde je i magistrirao, završio specijalizaciju interne medicine i subspecijalizaciju kardiologije (mentor akademik Petar Seferović). Kao stipendista Evropskog udruženja kardiologa i Svetske kardiološke federacije proveo je dveipo godine na Klinici za kardiologiju Univerziteta u Marburgu, Nemačka, gde je i doktorirao 2002. godine.
Publikovao je 530 naučnih radova od kojih je 157 u časopisima sa JCR liste (32 u M21a, a 39 u M21) koji imaju zbir impakt faktora 805. Koautor je 4 vodiča dobre kliničke prakse i 11 konsenzus dokumenta Evropskog udruženja kardiologa (prvi autor konsenzusa o tamponadi srca 2014). Recenzent je Evropskih vodiča za plućnu hipertenziju i vodiča za kardiomiopatije. Indeks citiranosti u bazi Skopus je 11250 uz Hiršov indeks 38. Na osnovu analize publikacija u prethodnih 10 godina rangiran je kao treći ekspert za perikardiocentezu na svetu (Expertscape).
U toku usavršavanja u Nemačkoj inicirao je saradnju Klinike za kardiologiju KCS, Univerziteta u Marburgu i Mejo Klinike iz koje je 2011. Springer Verlag objavio monografiju i DVD „Interventional pericardiology“. Prvi je autor poglavlja o tamponadi srca u Evropskom udžbeniku za kardiovaskularnu medicinu 2018. godine i autor ili koautor u 63 poglavlja u knjigama i monografijama, od čega su 5 udžbenici Evropskog udruženja kardiologa. Bio je gost-urednik nemačkog časopisa Herz, tematskog broja o srčanoj insuficijenciji časopisa Acta Clinica i pomoćnik glavnog urednika Srpskog arhiva za celokupno lekarstvo, gde je sada član Uredništva.
Nacionalni koordinator je za četiri internacionalne multicentrične kliničke studije i rukovodilac projekta H2020 Evropske unije o hipertrofičnoj kardiomiopatiji za Medicinski fakultet u Beogradu. Edukator je za perikardioskopiju na Medicinskom fakultetu u Torinu (Italija) i za intraperikardnu fibrinolizu na Medicinskom fakultetu u Kejp Taunu (Južna Afrika) gde je bio i član komisije za odbranu doktorata, kao i na Univerzitetu u Viljnusu (Litvanija).
Kao dugogodišnjem članu Nukleusa radne grupe za bolesti miokarda i perikarda Evropskog udruženja kardiologa poverena mu je oganizacija Fokus video-sesije o interventnim procedurama u bolestima perikarda u toku Evropskog kongresa u Amsterdamu 2013. g. i Evropske konferencije o bolestima miokarda i perikarda 2018. godine u Beogradu. Člana je Borda Asocijacije za srčanu insuficijenciju Evropskog udruženja kardiologa i koordinator studijske grupe za bolesti perikarda za 2020-22. godinu. Osnivač je i predsednik Udruženja za plućnu hipertenziju Srbije, koordinator nacionalnog registra i organizator serije regionalnih edukativnih programa iz ove oblasti (2016-22). Sekretar je Republičke stručne komisije za kardiologiju i kardiohirurgiju i član Republičkih stručnih komisija za transplantaciju srca i retke bolesti. Koordinator je za kardiologiju Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
Održao je 116 predavanja po pozivu na međunarodnim skupovima, među kojima je 21 na Kongresima Evropskog udruženja kardiologa. Dobitnik je nagrade Medicinskog fakulteta u Beogradu za naučni rad za mlade istraživače i diplome Srpskog lekarskog društva. Počasni je član (Fellow) Evropskog udruženja kardiologa i Evropske asocijacije za srčanu insuficijenciju, kao i član Internacionalnog konzorcijuma za bolesti perikarda Mejo klinike (Ročester, SAD).