Dr Stefan Juričić 
specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz kardiologije

Specijalista je interne medicine, subspecijalista kardiologije i
interventni kardiolog zaposlen na Klinici za kardiologiju
Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Doktor je medicinskih
nauka.
Autor i koautor je mnogih naučnih radova predstavljenih na
vrhunskim medjunarodnim i nacionalnim kardiološkim
skupovima.