Endokrinologija

Endokrinologija je oblast medicine koja se bavi bolestima endokrinog sistema i hormonima.
Endokrinolog je lekar specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije. On, po pravilu dijagnostikuje i leči probleme sa hormonima i komplikacije koje proizilaze iz ovih problema. Bolesti čijim lečenjem se endokrinolog bavi jesu: dijabetessterilitet, bolesti štitaste žlezde, menopauzaosteoporozanizak rast, metabolički poremećaji, endokrinološki kanceri.

Doc. dr Vera Zdravković

Prof. dr Svetislav Necić

Dr Vladislav Bojić