Dr  Vladislav Bojić,
pedijatar-endokrinolog

Univerzitetska dečja klinika Pedijatar endokrinolog PREGLEDI KOJE OBAVLJA: Endokrinološki pregledi dece, lečenje gojaznosti, dijabetesa, bolesti tireoidne žlezde i poremećaja rasta.