Doc. dr Vera Zdravković

Specijalista je pedijatrije, subspecijalizacija endokrinologija

Dr Vera Zdravković je docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na katedri za pedijatriju. Zaposlena je na Univezitetskoj dečijoj klinici Tiršova u Beogradu gde obavlja funkciju zamenika šefa službe za endokrinologiju. Specijalista je pedijatrije, subspecijalizacija endokrinologija. Svoje subspecijalističke i doktorske studije je zavšila u Torontu, Kanada, gde se posvetila istraživačkom radu insulinske rezistencije kod dece. Iskoristite prisustvo stručnjaka sa širokim međunarodnim iskustvom da pregleda vaše djete.