KARDIOLOGIJA

Kardiologija je oblast medicine koja izučava bolesti srca i krvnih sudova. Kardiološki pregled je bezbolan, nije potrebna nikakva priprema, ne koriste se nikakvi invazivni instrumenti (uobičajeno se koristi stetoskop, tenziometar, EKG aparat). Traje prosečno oko 20-30 minuta a po potrebi i duže.

Prof. dr sci. med. Slavko Simeunović

Prof. dr Milan Đukić

Prof. dr Vojislav Parezanović

Dr Goran Vukomanović

Dr Stefanović Igor

Dr Jasna Kalanj

Dr Maja Bijelić