Osnivač

 Prof. dr sci. med. Slavko Simeunović

Prof. dr Slavko Simeunović specijalista pedijatar i kardiolog, doktor medicinskih nauka, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, dugogodišnji načelnik kardiološkog odeljenja Univerzitetske dečije kilnike u Beogradu. Stručno se usavršavao u Bostonu (Harvard Medical School, Childrens Hospital Medical Center Boston), u Hjustonu (Baylor College of Medicine, Texas Childrens Hospital), i u Londonu i Berlinu.

1979. godine uradio je prvu balon Raschind septostomiju kod TGA intervenciju koja preoperativno spašava život novorođenčadi. Među prvima je primenio balon valvuloplastiku plućne arterije, samo tri godine posle prve izvedene u svetu.

Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda (1992. godine). Kao autor i koautor objavio je preko 500 naučnih radova u vodećim stranim i domaćim indeksiranim časopisima, monografijama, knjigama i zbornicima domaćih i međunarodnih kongresa. Urednik je poglavlja pedijatrijska kardiologija, Udžbenik Kardiologija 2000. Kao predavač učestvovao je na brojnim domaćim i inostranim medicinskim kongresima, simpozijumima.

Izvesno vreme bio je prodekan za naučno istaživački rad i predsednik naučnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu. Inicijator je i osnivač studija medicine na engleskom jeziku u Beogradu (1995. godine). Bio je ekspert Saveznog ministarstva za zdravlje iz oblasti dečije kardiologije, član Republičke komisije za medicinske nauke i član Nacionalnog komiteta za prevenciju kardiovaskularnih bolesti Republike Srpske.

Član je odbora za kardiovaskularnu patologiju SANU, Fellow American College of Cardiology, Fellow European Society of Cardiology, član Njujorške Akademije nauka, član Editorial Board for International Journal of Cardiology, član Scientific Board Mediterranean Association Cardiology and Cardiac Surgery, bio je potpredsednik Saveza grčkih i srpskih lekara, kao i potpredsednik Balkanskog udruženja dečijih kardiologa i kardiohirurga.
Oženjen, supruga lekar  primarijus fizijatar, ima dvoje dece, blizanci, profesori Medicinskog fakulteta u Beogradu, sin Dejan Simeunović, kardiolog, ćerka Dijana Risimić, oftalmolog

Prof. dr sci. med. Slavko Simeunović pedijatar, kadiolog je direktor i vlasnik privatne poliklinike Profmedika – Simeunović u Beogradu.