Dr Jasna Kalanj SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Oblast delatnosti: Kardiologija na intenzivnoj nezi, ehokardiografija

Članstvo u strukovnim organizacijama:
1. Srpsko lekarsko društvo
2. Udruženje ehokardiografista Srbije
3. European Society of Cardiology

Naučno-istraživačka delatnost: Ehokardiografija na odeljenju intenzivne nege

Biografija:
Rođena u Pakracu, republika Hrvatska, 26. aprila 1973. godine. Medicinski fakultet u Beogradu upisala je 1991, a diplomirala je u julu 1998. godine sa prosečnom ocenom 9.39. Od septembra 2000. godine zaposlena je na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Specijalizaciju iz pedijatrije upisala je školske 1999/2000. godine, a specijalistički ispit položila je 27. 05. 2004. godine sa ocenom vrlo dobar. Kao specijalista pedijatar radi na odeljenju pedijatrijske intenzivne nege i u ehokardiografskom kabinetu.
Magistarske studije iz kardiologije upisala je 1999. godine. Usmeni magistarski ispit položila je 30. 09. 2009. godine sa ocenom 10, a magistarsku tezu pod nazivom “Ehokardiografska procena centralnog venskog pritiska kod dece” odbranila je 09. 07. 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Član je srpskog lekarskog društva, udruženja ehokardiografista Srbije i Europian Society of Cardiology.
Autor i koautor u 12 objavljenih naučnih radova. Govori engleski jezik sa međunarodnim sertifikatom (IELTS Academic level, Sydney Australia). Od stručnih usavršavanja izdvaja se učešće na: simpozijumu “Ehokardiografski principi u rekonstruktivnoj hirurgiji mitralnog zaliska”, Kardiološka sekcija SLD, Beograd 2004, “Good Clinical practice Course”, ARCP, u Beogradu, Decembar 2007., “Cardiovascular Intensive Care in Neonates and Children”, Zurich, Switzerland, 2008.

Objavljeni radovi:
1. V. Vuksanović, V. Gal, J. Kalanj, S. Simeunović. Effect of posture on heart rate variability spectral measures in children and young adults with heart disease.International journal of cardiology 2005, Volume 101, Issue 2, Pages 273-278.
2. Međo B, Vunjak N, Atanasković-Marković M, Rsovac S, Nikolić D , Kalanj J, Čuturilo G. Indication and complication of mechanical ventilation in pediatric intensive care unit patients. 2nd Congress of the European Academy of Paediatrics – EAP, Nice, France, 2008. In Press.
3. Simeunović S, Kanjuh V, Mujović V, Jovanović I, Đukić M, Parezanović V, Vukomanović G, Milinčić Z, Ilić S, Ilisić T, Kalanj J, Čuturilo G. Evaluation and therapy of high pulmonary hypertension in patient with congenital heart disease. The First Symposium on Pediatric Cardiac Intensive Care, Phuket, Thailand, February 20-22, 2003.
4. Vušurević V, Kalanj J, Tatić S, Raičević S. Congenital pulmonary alveolar proteinosis – A case report. 9 th World Congress of Perinatal Medicine, Berlin, Germany, October 24-28, 2009.
5. Kalanj J, Vunjak-Maksimović N, Savčić-Koš R, Mitić V, Rsovac S, Međo B.Botulizam – dileme u dijagnostici i terapiji, prikaz slučaja. Pedijatrijski dani Srbije, 2005. Organizator: Udruženje pedijatara Srbije, Pedijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva, Aktiv pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva Niš. Zbornik radova 2005.
6. Međo B, Vunjak N, Rsovac S, Kalanj J, Atanasković-Marković M, Nikolić D, Čuturilo G, Spasojević-Dimitrijeva B. Indikacije i komplikacije mehaničke ventilacije kod novorođenčadi. Pedijatrijski dani Srbije, 2008. Organizator: Udruženje pedijatara Srbije, Pedijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva, Aktiv pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva Niš. Zbornik radova 2008; 166-167.
7. Čuturilo G, Jovanović I, Stevanović M, Miletić-Grković S, Drakulić D, Đukić M, Parezanović V, Ilisić T, Vunjak N, Rsovac S, Međo B, Kalanj J, Stefanović I. Dosadašnja iskustva u dijagnostici mikrodelecionog 22q11.2 sindroma. Pedijatrijski dani Srbije, 2007. Organizator: Udruženje pedijatara Srbije, Pedijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva, Aktiv pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva Niš. Zbornik radova 2007; 77-78.
8. Međo B, Vunjak N, Rsovac S, Kalanj J, Atanasković-Marković M, Nikolić D, Čuturilo G. Klinički i epidemiološki aspekt primene mehaničke ventilacije na odeljenju pedijatrijske intenzivne nege. Pedijatrijski dani Srbije 2007. Organizator: Udruženje pedijatara Srbije, Pedijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva, Aktiv pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva Niš. Zbornik radova 2007; 164-165.
9. Simeunović S, Nedeljković S, Jovanović I, Kanjuh V, Ostojić M, Majkić-Singh N, Vukotić M, Bajčetić M, Djukić M, Parezanović V, Vukomanović G, Milinčić Z, Dunjić M,Margitakis A, Thanopuolos B, Kalanj J, Ilisić T, Čuturilo G. Prevencija ateroskleroze u dečjem uzrasu – JUSAD studija. Kardiologija 2003; 24(Supl. 1): 13(abs 78).
10. Simeunović S, Kanjuh V, Thanopoulos V, Mujović V, Jovanović I, Djukić M, Parezanović V, Vukomanović G, Milinčić Z, Ilić S, Hercog Đ, Vučićević M, Brajković Z, Vuličević I, Ilisić T, Kalanj J, Čuturilo G, Mimić B. Visoka plućna hipertenzija kod bolesnika sa urođenim srčanim manama – procena i novine u lečenju. Kardiologija 2003; 24(Supl. 1): 67(abs 283).
11. J. Kalanj, I. Jovanović, M. Đukić, V. Parezanović, G. Vukomanović, Ž. Milinčić, T. Ilisić, G. Čuturilo, S. Ilić, Đ. Hercog, M. Vučičević, Z. Brajković, I. Vulićević, B. Mimić, S. Simeunović.Totalni anomalni utok plućnih vena u koronarni sinus – prikaz bolesnika.III kongres pedijatara Srbije i Crne Gore, Herceg Novi 2002.
12. S.Ilić, T.Ilisić, I.Jovanović, M.Đukić, V.Parezanović, G.Vukomanović, Ž.Milinčić, J.Kalanj, G.Čuturilo, S.Ilić, Đ.Hercog, M.Vučićević, Z.Brajković, I.Vulićević, S.Simeunović. Koarktacija aorte u neonatalnom periodu – dijagnostički i terapijski problem. III kongres pedijatara Srbije i Crne Gore, Herceg Novi 2002.