Hematologija

Hematologija je grana medicine koja se pretežno bavi proučavanjem i lečenjem bolesti krvnog sistema (koštana srž, timus, jetra, slezina limfni čvorovi i krvnih ćelija – eritrociti, trombociti, leukociti).

Doc. dr Danijela Leković

Prof. dr Andrija Bogdanović