Doc. dr Danijela Leković,
internista- hematolog

2003 – Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2009 – Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2012 – Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2016 – Doktorat, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (oblast mijeloproliferativne
neoplazme).
2019 – Uža specijalizacija iz hematologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Usavršavanja:
2001 -Stručno usavršavanje od mesec dana u Kliničkom centru Sklifosovska u Moskvi na
bazi razmene najboljih studenata u organizaciji Medicinskog fakulteta, Univerziteta u
Beogradu
2015 – Studijski boravak u Hemofiljia “Comprehensive Care” Centru i Centru za poremećaje
hemostaze, Manchester Royal Infirmary bolnica, Mančester, Velika Britanija.
Profesionalna karijera:
Od 2006. Zaposlena na Klinici za hematologiju, Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije
Od aprila 2022. Načelnik odeljenja
Akademska karijera:
2014. Klinički asistent, predmet Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu
2022 –Docent, predmet Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Publikacije:
Autor i koautor preko 120 naučnih radova, jednog poglavlja knjige i dva medicinska vodiča
(jedan za mijeloproliferativne neoplazme, drugi za testiranje trombofilije)
Dostignuća i priznanja:
2011, 2013 i 2014-Nagrađena poster prezentacija od Evropske Asocijacije Hematologa
(EHA grant)
2011- nagrađena poster prezentacija Kongres Hematologa Srbije, Beograd.
2019- Zahvalnica Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva za održano
predavanje dana na 15. MPN/MPNr EURONET kongresu
Članstva u stručnim organizacijama:
Srpsko lekarsko društvo, Udruženje hematologa Srbije, Evropsko udruženje hematologa,
Internacionalno udruženje za Trombozu i Hemostazu, grupa za hroničnu mijeloidnu
leukemiju, TEMPI radna grupa
Oblast interesovanja:
Mijeloproliferativne neoplazme
Trombofilije i poremećaji hemostaze
Nemaligni hematološki poremećaji