PULMOLOGIJA – ALERGOLOGIJA

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti pluća i dišnog sustava kao što su upale (nosa, sinusa, ždrijela, bronha i pluća), astma, bronhitis te kronična obstruktivna bolest pluća (KOBP). U našoj Poliklinici moguće je obaviti alergološka testiranja na inhalacione alergene i spirometriju.

Dr Olivera Ostojić

Dr Snežana Rsovac