Dr Snežana Rsovac
pedijatar – pulmolog

Radno mesto / Radno iskustvo
Od 1998. – lekar Odeljenja pedijatrijske i  neonatalne intenzivne nege

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1995.
Specijalizacija iz pedijatrije na Univerzitetskoj dečijoj klinici, 2001.
Subspecijalizacija iz pulmologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu , 2010.

Publikacije
Brojni naučni radovi u domaćim i inostranim časopisima,
Udžbenici: poglavlje u  ‘’Pedijatrijska pulmologija’’

Profesionalna članstva
Član  ERS-a i ESPNIC-a

Stručne aktivnosti:

  1. „SensorMedics Training of High Frequency Oscillatory Ventilation,  Neonatal Application”, Bilthoven, Netherland 2004 tokom koje sam stekla  diplomu završene obuke za rad na ovoj vrsti ventilatora;
  2. Praktična obuka za Neonatalnu intenzivnu terapiju pod pokroviteljstvom  Humaniterne Fondacije NJ.K.V. Princeze Katarine Karađorđević, Athena,  Greece,2005;
  3. „Good Clinical practice Course“, ARCP, u Beogradu, Decembar 2007.;
  4. „Perspectives and Advances in Maternal and Neonatal Nutrition and  Neonatal Gastroenterology“, Ipokrates Training Cours, Lisbon, Portugal,  2007.
  5. ”Hemodynamics in the Neonate”, Ipokrates Training Cours, Rome, Italy, 2008.
  6. “The First International SignaVitae Conference in Pediatric/Neonatal  Intensive Care and Anesthesiology” , Split, Croatia, 2009.  
  7. „ European Resuscitation Council BLS Provider Course“, Beograd, Srbija, 2008.
  8. „ European Resuscitation Council AED Provider Course“, Beograd, Srbija, 2008.

Posebna sfera interesovanja
Astma, atopijski dermatitis, alergijski rinitis, infekcije disajnih puteva, mehanička ventilacija