RADIOLOGIJA

Radiologija je grana medicine koja se prevashodno bavi otkrivanjem bolesti i povreda, odnosno dijagnostikom. Primena radiologije u terapiji ograničena je uglavnom na lečenje malignih bolesti, ali i vaskularnih i drugih poremećaja kao što je slučaj sa invazivnom radiologijom.

Dr Smoljanić Željko

Dr sci. med. dr Vesna Vilendečić

Dr Nemanja Menković

Dr Tatjana Pavlović

Dr Živana Cvijan Stevančević

Dr Marija Mandić

Vaše zdravlje je naša briga

+381 69 3066079

+381 65 3066079

+381 11 3066079

+381 11 3690009

+381 11 4088342

+381 11 3694531

profmedika@eunet.rs

profmedika@gmail.com

Bulevar Oslobođenja 18v, Beograd