PULMOLOGIJA

Pulmologija je grana medicine koja se bavi bolestima pluća i organa za disanje. Lekar specijalista pulmologije naziva se pulmonolog. Ovaj termin je izveden iz latinske reči pulmō, pulmōnis i grčkog sufiksa -λογία, -logia. Pulmologija je sinonimna sa pneumologijom, respirologijom i respiratornom medicinom.

Dr Jasmina Marić

Dr Vesna Škodrić

Vaše zdravlje je naša briga

+381 69 3066079

+381 65 3066079

+381 11 3066079

+381 11 3690009

+381 11 4088342

+381 11 3694531

profmedika@eunet.rs

profmedika@gmail.com

Bulevar Oslobođenja 18v, Beograd