PSIHIJATRIJA

Psihijatrijski pregled se odvija kroz razgovor sa psihijatrom. Lekar postavlja pitanja kojima nastoji da što bolje upozna pacijentove poteškoće, okolnosti koje su do njih dovele, važne činjenice iz prošlosti povezane sa aktualnim poteškoćama, kao i sve druge činjenice koje su bitne za dijagnosticiranje stanja i primenu odgovarajuće terapije.

Spec. dr med. Mirjana Mandić-Kolar

Dr sci. med. Ana Starčević