Prof. dr Nedeljko Radlović

U Poliklinici Profmedika Simeunović obavlja:
Pedijatrijske preglede pacijenata, konsultacije na temu rasta, razvoja, poremećaja organa za varenje i ishrane deteta

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 1987. – Rukovodilac službe za gastrointestinalne i nutritivne poremećaje, Univerzitetska dečija klinika, Beograd

Obrazovanje

 • 1992.  Subspecijalizacija iz gastroenterohepatologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1986.  Doktorat na temu ‘’Ulkus duodenuma kod dece’’, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Subspecijalizacija iz gastroenterohepatologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1981.  Specijalizacija iz pedijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1980.  Magisterijum iz oblasti poremećaja homeostaze kalijuma, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1974.  Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Stručno  usavršavanje iz dečje gastroenterologije i ishrane 10 meseci kod prof.  J.A. Walker-Smith-a (Queen Elisabeth Hospital, St. Bartholomew’s  Hospital, Royal Free Hospital, London, Engleska) i tri meseca kod prof.  dr  E.Rossipal-a (Univ. Kinderklinik, Grac, Austrija).

Publikacije

 • Objavio je više od 390 stručno-naučnin radova, jedan je od dva glavna urednika »Pedijatrija – udžbenik za poslediplomsko usavršavanje lekara«, koautor  još 8 udžbenika za redovne i poslediplomske medicinske studije i 21 monografije, 20 domaćih i jedne strane, od čega u 15 jedan od dva urednika.
 • Mentor 17 doktorskih i magistarskih teza i 9 subspecijalističkih radova iz oblasti dečije gastroenterologije i ishrane

Profesionalna članstva

 • Predsednik Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva
 • Član Udruženja pedijatara Srbije, Srpskog društva za ishranu, UNEPSA i IPA

Stručno-naučne aktivnosti

 • 1997.  Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • 1997 – 2001. Šef Katedre za pedijatriju
 • 2006. Član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva

Dostignuća i priznanja

 • Uveo  stereomikroskopiju sluznice tankog creva u dijagnostiku hroničnih  enteropatija kod dece i druge dijagnostičko-terapijske procedure
 • Tvorac rastvora za oralnu rehidrataciju dece – Orosal 65 (Galenika)
 • 1993. Zahvalnica Galenike za Orosal
 • 2001. Povelja Srpskog lekarskog društva
 • 2017. Povelja Udruženja pedijatara Srbije
 • 2017. Nagradu grada Beograda kao jedanom od dva glavna urednika »Pedijatrija – udžbenik za poslediplomsko usavršavanje lekara«, ocenjenim delom od izuzetnog značaja za razvoj medicine