Doc. dr Dijana  Risimić

Specijalista oftalmologije

Doc. dr Dijana Risimić je specijalista oftalmologije iz Beograda sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije i privatnoj praksi.

Stručno se usavršavala u Univerzitetskim očnim klinikama u Moorfields Eye Hospital u Londonu.

Njeno polje rada obuhvata:

  • Dijabetička retinopatija
  • Bolesti zadnjeg segmenta oka
  • Vaskularna oboljenja oka
  • Bolesti žute mrlje (macule)
  • Laser fotokoagulacija
  • Anti VEGF injekcija
  • Senilna degeneracija makule

Član je više udruženja lekara i autor i koautor je brojnih medicinskih radova.

 

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1996

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2000

Specijalizacija iz oftalmologije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2010

Magisterijum.

Radno iskustvo:

Klinika za očne bolesti u KC Srbije

Odeljenje medical retine.

Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Docent na katedri oftalmologije.

Specijalna bolnica za oftalmologiju Oculus

Oftalmolog.

Članstvo:

Srpsko lekarsko društvo

Udruženje oftalmologa Srbije

EURETINA Američka Oftamološka Akademija