Prof. dr Amira Peco-Antić

pedijatar nefrolog

Radno mesto / Radno iskustvo
1982. – Pedijatar, Nefrološko odelenje Univerzitetske dečje klinike, Beograd, Srbija
 Šef Centra za hemodijalizu Univerzitetske Dečje klinike u Beogradu
 Šef nefrološke službe Univerzitetske dečje klinike u Beogradu
1978.  Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, Univerzitetska dečja klinika, Beograd, Srbija
1976.  Lekar opšte prakse, Mostar, BiH

Obrazovanje
2003. Subspecijalista nefrologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1994. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1985. Magistar kardiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1982. Specijalista pedijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1975. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije
Od ukupno 424 rada (217 u celini i 207 u izvodu), sedamdeset osam (78)  autorskih i koautorskih radova koji su indeksirani u CC ili SCI.
Dvadeset (20) poglavlja u knjigama, udžbenicima i praktikumima
Tri (3) Poglavlja u monografijama
Jedini autor monografije : Arterijska hipertenzija kod dece i adolescenata

Stručne aktivnosti
2008. Redovni profesor za predmet pedijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2001. Vanredni profesor za predmet pedijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1995. Docent za predmet pedijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1989. Asistent za predmet pedijatrija na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Akutne i hronične bolesti bubrega kod dece, Arterijska hipertenzija, Poremećaji mokrenja kod dece

Dostignuća i priznanja
2013. Povelja Srpskog lekarskog društva
2010.  Plaketa za poseban doprinos naučno-istraživačkom  radu u oblasti  medicinskih nauka, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Srbije
2009. Plaketa Srpskog lekarskog društva