Opšta pedijatrija

Pedijatrija je oblast medicine koja se bavi decom od prvog dana rođenja pa sve do adolescencije, kako preventivom tako i lečenjem.

Dr Mira Repčić

Dr Tatjana Vukomanović