NUTRICIONISTA

Ishrana, odnosno nutricija se tumači kao nauka o organskim procesima pomoću kojih organizam usvaja i koristi hranu i tečnosti za normalno funkcionisanje, rast i razvoj, kao i za održavanje ravnoteže između zdravlja i bolesti.

Snežana Živković