NEFROLOGIJA

Nefrologija je grana medicine koja se bavi izučavanjem rada i bolesti bubrega. Bubrežne bolesti su česte, mogu biti opasne, bitno ih je prepoznati na vreme i započeti blagovremeno lečenje. Pored detaljnog razgovora i kliničkog pregleda nefrološki pregled se prema indikaciji proširuje laboratorijskim analizama krvi i urina, ultrazvučnim pregledom bubrega i urotrakta, mikrobiološkim analizama (urinokultura, brisevi).

Dr Naumović Rade

Dr Biljana Stojimirović