Dr Verica Ivanovski

Specijalista ginekologije

Dr Verica Ivanovski rodjena 02.08.1957. godine u Leskovcu.

Posle završene gimnazije upisala  Medicinski fakultet u Beogradu 1976.god, a diplomirala u martu 1982.god sa prosečnom ocenom 8,17. Posle završenog lekarskog staža volontirala  godinu dana u službi anesteziologije na II hirurškoj klinici Kliničkog centra Srbije. Na Institutu za Majku i dete “ Dr Vukan Čupić“ radila u službi za humanu reprodukciju od 1984.godine do 2022.godine. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva  položila 1991.godine sa odličnom ocenom. Subspecijalista perinatolog  od 2012.godine. (sa temom „Nivo glukoze i aktivnost laktat dehidrogenaze u plodovoj vodi u cilju rane detekcije intraamnijalne infekcije kod trudnica sa bakterijskom vaginozom i intaktnim ovojcima“) .

Profesionalni rad na Institutu  obuhvata dijagnostiku i lečenje devojčica, dijagnostiku i lečenje odraslih žena, aktivno učestvovanje u radu Genetičkog savetovališta i Konzilijuma za fetalne anomalije. U svakodnevnoj praksi se bavila i kontrolom zdravlja trudnica i prenatalnom invanzivnom dijagnostikom (amniocenteze, biopsija horionskih resica) .

Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

Udata, majka troje dece.