Ginekologija i akušerstvo

Ginekologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti ženskog reproduktivnog sistema. Naziv potiče od grčkih reči “gine” – žena i “logos” – nauka. Moderna ginekologija je usko povezana sa akušerstvom pa proučava i prati promene u ženskom telu vezane za trudnoću i porođaj, od momenta začeća do kraja postpartalnog perioda.

Prof. dr Biljana Kastratović-Kotlica

Dr Relja Lukić

Dr Verica Ivanovski