Fizikalna medicina i rehabilitacija

Služba fizikalna medicine i rehabilitacije se bavi lečenjem i rehabilitacijom pacijentata sa različitim oštećenjima koštano-zglobno-mišićno-nervnog sistema.

Fizikalni pregled obavlja lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije gde se stiče uvid u stanje lokomotornog  aparata kao i opšte stanje pacijenta.

Spec. dr med. Dragana Milenković

Dr Kanjuh Željko

Fizioterapeut Dušica Kalajdžić