ENDOKRINOLOGIJA

Endokrinologija se bavi poremećajima u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem i oboljenjima koja nastaju kao posledica tih poremećaja.

Dr Bogdanović Jelena

Dr Popović Ljiljana

Dr med. Svetlana Zorić