Dr sci. med. Vesna Reljić

Specijalista dermatovenerologije  

Dr sci. med. Vesna Reljić, specijalista dermatovenerologije  rođena je 1972. godine u Beogradu. Završila je V beogradsku gimaziju u Beogradu. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je   diplomirala 2000. godine, sa prosečnom ocenom 9,83. Specijalistički staž iz dermatovenerologije obavila je u Institutu za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije, a zvanje specijaliste dermatovenerologije je stekla 2006. godine. Na Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije radi od  05. oktobra 2000. godine,   inicijalno kao  klinički lekar, a nakon položenog specijalističkog ispita  na radnom mestu specijaliste dermatovenerologije sa 16 godina iskustva u ambulantnom i polikliničkom radu. Doktorsku disertaciju iz oblasti atopijskog dermatitisa odbranila je septembra 2017. godine. Aprila 2018. izabrana je u zvanje  kliničkog asistenta i člana katedre dermatovenerologije. Autor je i koautor više od 30 radova, koji su prezentovani  na sekcijama i kongresima dermatovenerologa u zemlji i inostranstvu. Autor je i koautor 11 radova na SCI listi citiranih 142 puta,  publikovanih u domaćim i međunarodnim časopisima i koautor poglavlja u udžbeniku Dermatologija Đorđija Karadaglića.

Član je Srpskog lekarskog društva i Udruženja dermatovenerologa Srbije, kao i član Evropske Akademije dermatovererologa ( EADV).