Dr Predrag Ostojić
specijalista reumatologija

Dr Predrag Ostojić je specijalista reumatologije sa višegodišnjim iskustvom. Jedan je od vodećih stručnjaka iz ove oblasti u našoj zemlji i regionu. Bavi se lečenjem svih oblika reumatskih bolesti (zapaljenskog, degenerativnog i vanzglobnog reumatizma), uključujući reumatoidni artritis, ankilozirajući spondilitis, psorijazni artritis, giht, sistemsku sklerozu, sistemski eritemski lupus, Sjoegrenov sindrom, vaskulitis, artroze, osteoporozu i fibromijalgiju.

Usavršavao se u Engleskoj i Italiji. Redovno posećuje edukacije i kongrese širom sveta.

Objavio je više od 80 naučnih radova na stručnim sastancima u zemlji i inostranstvu, kao i u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1999. godine, specijalizaciju iz intene medicine zavrsio je 2004. godine, užu specijalizacija iz reumatologije 2008. godine. Magistarski rad iz oblasti reumatologije odbranio je 2003. godine, a doktorsku tezu 2009. godine. 2013. godine završio je master studije iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite na Medicinskom fakultetu i Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Od 2011. godine učestvuje u nastavi kao asistent, a od 2018. godine kao docent na katedri za internu medicinu i reumatologiju Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.