Doc. dr Danijela Leković

internista – hematolog

2003 – Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2009 – Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2012 – Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2016 – Doktorat, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (oblast mijeloproliferativne neoplazme).
2019 – Uža specijalizacija iz hematologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Usavršavanja:
2001 -Stručno usavršavanje od mesec dana u Kliničkom centru Sklifosovska u Moskvi na bazi razmene najboljih studenata u organizaciji Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
2015 – Studijski boravak u Hemofiljia “Comprehensive Care” Centru i Centru za poremećaje hemostaze, Manchester Royal Infirmary bolnica, Mančester, Velika Britanija.
Profesionalna karijera:
Od 2006. zaposlena na Klinici za hematologiju, Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije

Od aprila 2022. Načelnik odeljenja

Akademska karijera:

  1. Klinički asistent, predmet Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2022 –Docent, predmet Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

Autor i koautor preko 120 naučnih radova, jednog poglavlja knjige i dva medicinska vodiča (jedan za mijeloproliferativne neoplazme, drugi za testiranje trombofilije)

Dostignuća i priznanja:

2011, 2013 i 2014-Nagrađena poster prezentacija od Evropske Asocijacije Hematologa (EHA grant)

2011- nagrađena poster prezentacija Kongres Hematologa Srbije, Beograd.

2019- Zahvalnica Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva za održano predavanje dana na 15. MPN/MPNr EURONET kongresu

Članstva u stručnim organizacijama:

Srpsko lekarsko društvo, Udruženje hematologa Srbije, Evropsko udruženje hematologa, Internacionalno udruženje za Trombozu i Hemostazu, grupa za hroničnu mijeloidnu leukemiju, TEMPI radna grupa

 Oblast interesovanja:
Mijeloproliferativne neoplazme
Trombofilije i poremećaji hemostaze
Nemaligni hematološki poremećaji