DERMATOVENEROLOGIJA

Dermatologija je grana medicine koja se bavi dijagnozom i lečenjem poremećaja kože, kose, noktiju, dok se venerologija bavi dijagnostikom i lečenjem polno prenosivih bolesti. Ove dve grane medicine objedinjene su u termin dermatovenerologija, jer se simptomi velikog broja polno prenosivih bolesti ispoljavaju upravo na koži.

Dr Milčić Danijela

Dr Reljić Vesna