Hirurgija

Dečija hirurgija je grana kliničke medicine i oblast hirurgije koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti dečjeg uzrasta koje se moraju lečiti radom ruku dečjeg hirurga i primenom specifičnih mehaničkih sredstava (instrumenata).

Ass. dr Branislav Trifunović

Prof. dr Sanja Sinđić