NEUROHIRURGIJA

Neurohirurgija je grana medicine koja se bavi hirurškim i neurohirurškim lečenjem bolesti lobanje, mozga, kičmene moždine, kičme i nerava

Dr Knežević Aleksandar

PLASTIČNA I REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA

Spec. dr med. Branislav Trifunović

Prof. dr Marija Lukač

Prof. dr sci. med. Sanja Sindjić - Antunović