REUMATOLOGIJA

Reumatologija je grana medicine i jedna od specijalnosti u internoj medicini i pedijatriji, koja se bavi izučavanjem, dijagnostikom i lečenjem reumatičnih bolesti.Predmet istraživanja reumatologije su infektivne, zapaljenjske, urođene i stečene degenerativne, distrofične i sistemske bolesti, koštanog sistema, zglobova, sinovija tetiva i mišića i sistemske bolesti vezivnog i drugih tkiva.

Dr Gordana Sušić