NEUROLOGIJA

Neurologija je grana medicine koja izučava poremećaje nervnog sistema. Ona se bavi ispitivanjem i pregledom neuroloških pacijenata, obavljanjem dijagnostičkih procedura, postavljanjem dijagnoze i lečenjem bolesti mozga, kičmene moždine, nerava, mišića i u toj oblasti orijentisanim krvnim sudovima. U našoj Poliklinici možete obaviti u dijagnostičke svrhe EEG snimanje.

Prof. dr Nikolić Dimitrije

Prof. dr Nikola Dimitrijević

Prof. dr Nataša Cerovac

Dr Aleksandar Dimitrijević